28 січня 2019 г.
Конкурс "Футбольний експерт"

З 29 січня по 5 лютого перевір свої футбольні знання у конкурсі "Футбольний експерт" на офіційній сторінці OLL.TV facebook та приймай участь у розіграші футбольних підписок від OLL.TV!

До розіграшу


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ФУТБОЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ» (далі – «Правила»)

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ ФУТБОЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ» (далі – «Акція»)

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІДЖІТАЛ СКРІНЗ", код ЄДРПОУ 37833282 (далі – «Організатор»), юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 40.

2. ЦІЛІ АКЦІЇ
2.1. Залучення нових користувачів інтерактивного сервісу OLL.TV (далі – «Сервіс»).

2.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на всій території України.

3.2. Період проведення Акції: з 18 год. 00 хв. 29 січня 2019 р. по 18 год. 00 хв. 5 лютого 2019 р., включно (далі – "Період проведення Акції").

4. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття (18 років), повністю погоджується з умовами Правил та набула статус Учасника Акції відповідно до п. 4.2. Правил.

4.2. Для набуття статусу учасника Акції необхідно:
- мати або отримати статус підписника групи OLL.TV в соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv;
- Пройти онлайн тестування «Футбольний експерт» за посиланням promo.oll.tv/ football-test та поділитися результатом на власній сторінці у мережі Facebook
- у коментарі до публікації з анонсом Акції на сторінці групи OLL.TV в соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv написати результат проходження тесту та прикріпити фото результату його проходження;

4.3. В Акції забороняється брати участь працівникам, представникам та членам сімей працівників і представників Організатора, афілійованим особам Організатора, працівникам, представникам та членам сімей працівників і представників афілійованих осіб Організатора.

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД
5.1. Перший переможець Акції, обраний згідно з розділом 6 цих Правил, гарантовано отримає Головний приз: 1 (один) промокод, який надає вільний доступ до тарифного плану (пакету) Організатора «Футбол» на Сервісі строком на 90 (дев’яносто) календарних днів.

5.2. Переможці Акції з другого по десятого, обрані згідно з розділом 6 цих Правил, гарантовано отримають призи: 1 (один) промокод, який надає вільний доступ до тарифного плану (пакету) Організатора «Футбол» на Сервісі строком на 30 (тридцять) календарних днів.

5.3. Переможці Акції з одинадцятого по двадцятого, обрані згідно з розділом 6 цих Правил, гарантовано отримають призи: 1 (один) промокод, який надає знижку 50% при купівлі тарифного плану (пакету) Організатора «Футбол» на Сервісі строком на 30 (тридцять) календарних днів.

6. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
6.1. Переможців Акції та власників призів буде визначено після завершення Періоду проведення Акції адміністрацією сторінки групи OLL.TV в соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv.

6.2. Переможець буде обраний випадковим чином через веб-сайт https://www.random.org/.

6.3. Користувача соціальної мережі Facebook не буде визнано переможцем, якщо він не виконає будь-яких (однієї або декількох) з умов участі в Акції, описаних в розділі 4 цих Правил.

7. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКЦІЇ
7.1. Результати Акції будуть опубліковані у коментарях до публікації з анонсом на сторінці групи OLL.TV у соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv.

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ:
8.1. Після підведення підсумків Акції з переможцями Акції через приватне повідомлення в соціальній мережі Facebook зв'яжеться Організатор через адміністрацію сторінки групи OLL.TV у соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv з метою повідомлення Учасника Акції про перемогу в Акції.

8.2. Переможці Акції протягом 1 (одного) календарного дня повинні надіслати адміністрації сторінки групи OLL.TV у соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv приватне повідомлення, що містить:
- сканкопії документів, перелік яких визначається Організатором (паспорта громадянина України або іншого документа, який посвідчує особу відповідно до норм чинного законодавства України та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (при наявності);

8.3. У разі неотримання Організатором відповіді від переможців Акції про підтвердження бажання отримати приз, відмови від призу у приватному повідомленні у соціальній мережі Facebook, та/або ненадання документів, передбачених п. 8.2 Правил впродовж 2 (двох) календарних днів з дня повідомлення Учасника Акції про перемогу в Акції, переможцем Акції визначається наступний учасник зі списку згенерованого на веб-сайті https://www.random.org/.

8.4. Призи видаються Переможцям протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Організатором сканкопій документів та інформації, які передбачені п. 8.2 Правил, шляхом надсилання промокоду переможцю Акції приватним повідомленням у соціальній мережі Facebook.

8.5. Призи не можуть бути виплачені в грошовому еквіваленті. Призи не підлягають поверненню або обміну.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними та не підлягають оскарженню.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Періоду проведення Акції на сторінці групи OLL.TV у соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv.

9.5. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сторінці групи OLL.TV у соціальній мережі Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/olltv.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил.

9.6. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Організатора 0 800 60 00 32 (згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).

9.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, а також третіми особами, залученими до проведення Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України;

9.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних Організатором Акції.

9.9. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання призу за результатами Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/ Виконавця Акції будь-якої компенсації.

9.10. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання призу за результатами Акції та використання його за цільовим призначенням Учасником Акції з будь-яких причин, незалежних від Організатора.