30 грудня 2016 г.
Правила акції «Новорічний ярмарок OLL.TV»

Ці Правила визначають умови проведення акції «Новорічний ярмарок OLL.TV» у соціальних мережах з підключення тарифних планів від OLL.TV на спеціальних умовах (далі – "Акція").

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 50.

2. ЦІЛІ АКЦІЇ
2.1. Залучення нових користувачів інтерактивного сервісу OLL.TV (далі – "Сервіс").
2.2. Ознайомлення поточних та нових користувачів з можливостями використання Сервісу шляхом проведення акцій в соціальних мережах.
2.3. Просування Сервісу в соціальних мережах.

3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на всій території України
3.2. Період проведення Акції: з 29 грудня 2016 р. (10.00.00 год.) по 15 січня 2017 р. (23.59.59 год), включно (далі – "Термін проведення Акції").

4. УЧАСТЬ В АКЦІЇ
4.1. Учасниками Акції є дієздатні громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – Учасники Акції), є користувачами соціальної мережі Facebook або VK (як дійсними так і зареєстрованими протягом Терміну проведення Акції), що мають вчинити сукупність дій за п.4.2. Правил ТА / АБО 4.4.Правил:
4.2. Механіка №1:
4.2.1. приєднатись до Спільноти «OLL.TV» в соціальній мережі Facebook або VK, які знаходяться за адресами: https://www.facebook.com/oll.tv/?fref=ts та https://vk.com/olltv відповідно (далі - Спільноти) (для Учасників Акції, що не є користувачами Спільнот на початок Терміну проведення Акції);
4.2.2. Перейти на сайт www.oll.tv в розділ «Тарифи», та вибрати найбільш цікавий Пакет (запам’ятати назву такого Пакету);
4.2.3. поділитися акційною публікацією на своїй сторінці ( в своєму профайлі) Facebook або VK, в коментарі до публікації написати назву обраного на сайті Пакету. Публікація має бути доступна усім.
4.3. Учасники Акції, які виконають усі вищезазначені в п.4.2. цих Правил умови, приймають участь у розіграші промо-коду для підключення обраного Пакету (далі – Промокод - 1) на період в 30 послідовних календарних днів з дати активації такого Промокоду - 1 (далі – Акційний період - 2). Розіграш відбувається шляхом простої вибірки з усіх виконавших умови в п.4.1. цих Правил лише 800 унікальних Учасників Акції-переможців (400 – що прийняли участь у соціальній мережі Facebook, 400 - соціальній мережі VK) з усіх Учасників Акції, які виконали її умови, за допомогою сайту random.org. Кожен Учасник має право отримати Промокод -1 за один випадок виконання умов за п.4.2. Правил. Відповідний Промокод-1 надається Організатором Учасникам-переможцям в електронному виді особистим повідомленням в їх профайли на Facebook або VK.
4.4. Механіка№2:
4.4.1. приєднатись до Спільноти «OLL.TV» в соціальній мережі Facebook або VK, які знаходяться за адресами: https://www.facebook.com/oll.tv/?fref=ts та https://vk.com/olltv (далі - Спільноти) (для Учасників Акції, що не є користувачами Спільнот на початок Терміну проведення Акції);
4.4.2 Перейти на сайт www.oll.tv та зареєструватися за допомогою власного акаунта в Facebook або VK відповідно.
4.4.3 перейти в розділ «Тарифи» сайту www.oll.tv, вибрати та придбати найбільш цікавий Пакет (запам’ятати назву придбаного Пакету);
4.4.4. поділитися акційною публікацією на своїй сторінці ( в своєму профайлі) Facebook або VK, в коментарі до публікації написати назву придбаного на сайті oll.tv Пакету. Публікація має бути доступна усім.
4.5. Учасники Акції, які виконають усі вищезазначені в п.4.4. цих Правил умови, приймають участь у розіграші промо-коду для підключення придбаного Пакету (далі – Промокод - 2) на період 365 послідовних календарних днів (далі – Акційний період – 2). Розіграш відбувається шляхом простої вибірки з усіх виконавших умови в п.4.3. цих Правил лише 200 унікальних Учасників Акції-переможців (100 – що прийняли участь у соціальній мережі Facebook, 100 - соціальній мережі VK) підписок на 365 календарних днів, з усіх Учасників Акції, які виконали її умови, за допомогою сайту random.org. Кожен Учасник має право отримати Промокод-2 за один випадок виконання умов за п.4.4. Правил. Відповідний Промокод-2 надається Організатором Учасникам-переможцям в електронному виді особистим повідомленням в їх профайли на Facebook або VK.

4.6. Кількість Промокодів – 1 та Промокодів - 2 (надалі разом – Промокоди) доступних для розіграшу у соціальних мережах та їх термін дії:
Соціальна мережа Період дії Сервісу Кількість промокодів шт. Тип Промокодів Дата визначення Організатором Учасників - переможців Період надання Організатором Учасникам – переможцям Промокодів


Facebook 1 місяць (30 календарних днів) 400

Один Пакет на вибір із існуючих 8 Пакетів

до 25.01.2017р. – для Промокоду – 1 та до 31.01.2017р. – для Промокоду - 2

до 01.02.2017
1 рік (365 календарних днів) 100

VK 1 місяць (30 календарних днів) 400
1 рік (365 календарних днів) 100

Дані Учасників - переможців Акції, визначених відповідно до п. 4.3. та 4.5. Правил зазначаються у протоколі визначення таких Учасників - переможців Акції (далі - Протокол). Підписи членів уповноваженої комісії на протоколі за необхідності засвідчуються підписом Організатора та печаткою.
4.7. Для використання Промокоду, Учасник Акції-переможець повинен зареєструватися для подальшого користування Сервісом на сайті Організатора Акції: www.oll.tv (якщо не зробив цього раніше відповідно до п.4.4.1. Правил).
4.8. Акційний період починається з дати введення Учасником Акції-переможцем Промокоду в особистому кабінеті користувача Сервісу на сайті www.oll.tv.
4.9. Після закінчення Акційного періоду, Учасник Акції- переможець може обрати та оплатити будь-який Пакету Сервісу за його звичайною вартістю.
4.10. У випадку, якщо на момент участі в Акції, Учасник Акції-переможець вже є зареєстрованим користувачем Сервісу та має передплачений доступ до Пакету, відповідний Промокод подовжує такий доступ на відповідну кількість календарних днів, після закінчення передплаченого періоду користування Сервісом.
4.11. Якщо на момент виконання Правил Акції перед отриманням відповідного Промокоду Учасник отримує вільний доступ або інший еквівалентний доступ (акційний, доступ зі знижкою тощо) за будь-якою іншою акцією, акційний доступ за даними Правилами Акції надається Абоненту одночасно з наданням вільного доступу або іншого еквівалентного доступу за такою іншою акцією.
4.12. Учасник Акції – переможець зобов’язаний активувати відповідний Промокод до 28 лютого 2017 року, в протилежному випадку такий Промокод вважається Організатором недійсним та права на доступ до Сервісу не надає.5. ВИНЯТОК
5.1. В акції не беруть участь, а прийнявши участь – припиняють її, споживачі які:
5.1.1. не поділились Акційною публікацією на своїй сторінці ( в своєму профайлі) в соціальній мережі на умовах п.4.2.3 Правил або 4.4.4 Правил; або
5.1.2. поділились акційною публікацією на своїй сторінці ( в своєму профайлі) в соціальних мережах, але обмежили можливість перегляду, або видалили акційну публікацію, або залишили Спільноту протягом Терміну проведення Акції;
5.1.3. не підписалась на Спільноту в соціальній мережі;
5.1.4. Не придбали Пакет на умовах п 4.4.3. Правил;
5.1.5. Не зареєструватися на сайті www.oll.tv через обліковий запис соціальної мережі згідно умов п. 4.4.2.
5.2. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
(1) працівники та представники Організатора Акції або будь-якої іншої компанії, залученої до організації/проведення цієї Акції;
(2) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті (1) пункту 5.2. цих Правил;
(3) обмежено дієздатні та недієздатні особи, у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також особи, що не є громадянами України;
(4) кінцеві споживачі, залучені партнерами Організатора, які діють від імені Організатора згідно агентських договорів та підключені до послуг за IPTV-технологією;
(5) кінцеві споживачі, залучені партнерами Організатора, яким Організатор поставило на умовах купівлі-продажу коди активації певного Пакету, та які мають можливість придбати такий код активації певного Пакету виключно у роздрібній торгівельний мережі партнерів Організатора разом з телевізійним приймачем обладнаним технологією SMART TV та / або мобільними телефонами.


6. УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНШИХ ПАКЕТІВ
6.1. Під час дії Акції Учасник Акції може підключити будь-який Пакет Сервісу за їх звичайною вартістю.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними та не підлягають оскарженню.
7.2. Заміна Промокодів або Сервісу, що надається при їх активації на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
7.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
7.4. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Терміну проведення Акції на https://oll.tv/uk/ ;
7.5. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни Правил проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на https://oll.tv/uk/ Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил;
7.6. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Організатора 0 800 60 00 32 (згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).
7.7. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором Акції, а також третіми особами, залученими до проведення Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України.
7.8. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних Організатором Акції, а також на передачу їх третім особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Організатор уклав відповідний договір, а також реєстрації таких персональних даних (баз даних), відповідно до вимог діючого законодавства України. Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, застарілих, недостовірних персональних даних. Беручи участь в Акції, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Організатором особистої інформації про себе у будь-якій формі і будь-яким засобом на розсуд Організатора. Особистою інформацією є: прізвище та ім’я Учасників Акції, у тому вигляді, в якому вони зазначені Учасниками Акції на власних сторінках соціальної мережі Facebook та VK.
7.9. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання послуг Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/ Виконавця Акції будь-якої компенсації..
7.10. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свої дані. У такому випадку, Організатор Акції звільняється від відповідальності за передачу Сервісу Учаснику, а Учасник автоматично позбавляється права на отримання Сервісу.