1 мая 2017 г.
Правила проведення Акції «Свято кіно»
 1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ «Свято кіно» (далі – "Акція»)
  1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 50.

 2. ЦІЛІ АКЦІЇ
  2.1. Залучення нових користувачів інтерактивного сервісу OLL.TV (далі – "Сервіс").
  2.2. Збільшення кількості підписників пакету «Мегахіт».
  2.3.Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

 3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
  3.1. Акція проводиться на всій території України.
  3.2. Період проведення Акції: з 22 грудня 2017 р. (12.00.00 год.) по 18 січня 2018 р. (23.59.59 год), включно (далі – "Період проведення Акції").

 4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
  4.1. Учасниками Акції може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття (18 років), повністю погоджується з умовами цих Правил (далі – Учасники Акції), що може вчинити сукупність дій відповідно до п. 4.2. Правил проведення Акції.
  4.2. Підключення Акції:
  4.2.1. Зайти на сайт www.oll.tv, зареєструватись та/або зайти як зареєстрований користувач в розділ «Тарифи», обрати пакети, які приймають участь в Акції, а саме «Ефір» та «Дитячий», оплатити обрані пакети в особистому кабінеті користувача Сервісу.
  4.3. Учасники Акції, які виконають усі вищезазначені в п.4.2. цих Правил умови, отримають вільний доступ до пакету «Мегахіт» строком на 30 (тридцять) днів (далі-Акційний період).
  4.4. Акційний період починає відраховуватися з дати оплати пакетів «Ефір» та «Дитячий» в особистому кабінеті користувача Сервісу на сайті www.oll.tv.
  4.5. Після закінчення Акційного періоду, Учасники Акції – можуть обрати та оплатити будь-який Пакет Сервісу за його звичайною вартістю.

 5. ІНШІ УМОВИ
  5.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними та не підлягають оскарженню.
  5.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
  5.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
  5.4. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Періоду проведення Акції на http://www.oll.tv.
  5.5. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни Правил проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на http://www.oll.tv/ .Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил.
  5.6. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Організатора 0 800 60 00 32 (згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).
  5.7. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором Акції, а також третіми особами, залученими до проведення Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України;
  5.7. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних Організатором Акції.
  5.8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання послуг Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/ Виконавця Акції будь-якої компенсації.
  5.9. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора.